Adres IP:

Maska podsieci:

Bity maski podsieci:

Liczba podsieci / hostów w podsieci:

Wykorzystanie adresów klasy (a):

Wykorzystanie adresów klasy (b):

Klasa adresu (maska klasy):

Rodzaj adresu:

Adres sieci:

Brodcast:

Wildcast:

Adresy hostów:


(a) - dla nowych urządzeń w sieci
(b) - dla starszych urządzeń w sieci (Nie wykorzystujemy podsieci pierwszej (wszystkie bity podsieci równe "0") i ostatniej (wszystkie bity podsieci równe "1")


© CHARA - Tomasz Charczuk
http://chara.republika.pl